Aktuálně...

TERMÍNOVÁ LISTINA – ÚČAST NA ZÁVODECH

Plavecký klub, každou plaveckou sezónu, zveřejňuje na svých webových stránkách, termínovou listinu. V ní jsou uvedené závody na celý školní rok a pro jakou skupinu plavců se daný závod týká. V zájmu klubu je, aby vybrané děti na daný závod jely. Příprava trenérů a snaha dětí je, v případě neúčasti na závodech, „zahozená“. Proto touto cestou žádáme rodiče, aby sledovali termíny závodů a v době jejich konání, pokud je to možné, neplánovali žádné jiné akce (výlety, nákupy, atd.). Každý trenér, před konáním závodů, dává na tréninku informace (kdo byl přijat, co poplave za disciplínu, kdy a jak se odjíždí atd.). Informace o přijetí plavce na daný závod se dozvídáme několik dnů (4-5 dnů, někdy i později) před konáním závodů. Doprava na závody je organizována, ze strany klubu, pouze při účasti většího množství dětí (pronájem mikrobusu, autobusu). Klubové vozidlo je pouze 8místné a nelze proto vyhovět všem (řeší se i doprava trenérů a rozhodčích). Proto je na rodičích, aby zajistili dopravu dítěte na závody. Po zkušenostech, z předešlých let, ideální je se domluvit event. mezi sebou.

Každý trenér je Vám k dispozici a můžete případné dotazy směřovat k němu.

Děkujeme za spolupráci
Plavecký klub Litoměřice, o.s.

Novinky...

18.10.2016 Pokyny Meziměstský přebor

04.10.2016 Pokyny závody Litvínovský pohár, výsledky VC Chomutova a M.Boleslav

03.10.2016 Výsledky 1.ročníku Memoriálu Luboše Kracíka

24.09.2016 Informace k platbám členských příspěvků

21.09.2016 Aktualizace fotogalerie

04.09.2016 Nová termínovka a pořádáme

21.08.2016 Informace pro rodiče

10.07.2016 Upozornění na povinné sportovní prohlídky